Solisyon a kek pwoblem ki konn poze nan Amazon Seller Central

1| Pwoblem Pyes ak Dokiman

  1. Ou paka ouvri yon kont Amazon Seller Central ak pyes yon lot moun
  2. Ou paka gen 2 kont Amazon Seller Central sou menm nom
  3. Relve bank lan se pou verifye ke se nom paw vre ki sou kont lan. Sepa tranzaksyon ou fe ki enterese Amazon

4- Men koman pou w pran foto pyes ou ak telechaje relve bank ou byen👉🏼


2 | Pwoblem Kat debi / kat kredi

  1. Kat ou mete a pa gen kob sou li
  2. Kat ou mete a gen yon ere nan enfomasyon ou mete yo
  3. Kat la bloke
  4. Bank ou a pa kite Amazon verifye kat la

5. Men koman pou w ranje pwoblem KAT | Charge Method

Leave a comment

Shopping cart

×