BIENVINI nan klas Amazon ak REGINE😘💰

🔥 Nan paj sa, ou pral suiv etap pa etap koman pou w

prepare dokiman wap bezwen avan ou ouvri store Amazon Seller Central 🔥

Wap bezwen yon LISANS oswa PASPÒ

1️⃣ Men koman pou w prepare foto dokiman yo ➡️

Tande Vwa sa pou w ka konnen sa pou w fe 👉🏽

https://youtu.be/ns2VYWtHiN4

—👆🏼 TANDE VWA SA 👆🏼—


Wap bezwen yon relve bank

pou yon kont bank ETAZUNI

2️⃣ Koman pou w prepare relve a pou ouvri store Amazon lan ?

Suiv sa ki di nan video sa

Dokiman wap bezwen avan ou ouvri store Amazon Seller Central : Relve kont bank (kont chek oswa epay) oswa kont kat kredi

—👆🏼 TANDE VWA SA 👆🏼—

Siw pa gen kont bank ETAZUNI 👇🏼👇🏼

ouvri yon kont GRATIS sou aplikasyon sa 👇🏼👇🏼

3️⃣ Anrejistre nan aplikasyon an | Mande yon moun Etazuni baw adress li | Sevi ak Paspo pou verifye kont lan

Rechaje kont ou ak $20

Kontakte nou pou w rechaje kont ou: support@shopunlocked.com


Aprè klas Amazon lan KOMANSE,

👇🏼 wap bezwen 1 nan package sa yo. 👇🏼

E-commerce complete packaging kit
6 Atik nan package sa
E-commerce complete packaging kit
4 atik nan package sa

Regine

Si w bezwen plis enfomasyon ekri m

NOM PAM SE REGINE

Whatsapp mwen +50937503030

Add me as a contact on WhatsApp. https://wa.me/qr/A6FX3PL7HTU6C1

Avanse nan prochen ETAP 👉🏽

Kit Komple wap bezwen pou w jere machandiz wap vann yo

Leave a comment

Shopping cart

×