Kisa w Bezwen Pou w Ouvri Yon Store Amazon Seller ?

πŸ”₯ Suiv etap sa yo, pou jou wap komanse klas la, pou tout afew pare ! πŸ”₯

1️⃣ Dokiman wap bezwen ➑️

Tande Vwa sa pou w ka konnen saw bezwen

—πŸ‘†πŸΌ TANDE VWA SA πŸ‘†πŸΌ—

2️⃣ Kisa ki “Bank Statement”

Bank Statement = Relve Bank

Wap pran l sou Applikasyon Bank ou

Bank ou voye 1 pou w chak mwa

—πŸ‘†πŸΌ TANDE VWA SA πŸ‘†πŸΌ—

3️⃣ Kisa ki Routing Number

Nimero sa se pou moun ETAZUNI selman

Se yon NIMERO 9 Chif ki idantifye bank ou

—πŸ‘†πŸΌ TANDE VWA SA πŸ‘†πŸΌ—

4️⃣ Koman pou retire dokiman yo sou TELEFON ou, pou w mete yo sou LAPTOP | ODINATE

—πŸ‘†πŸΌ TANDE VWA SA πŸ‘†πŸΌ—

5️⃣ Ki IMEL pou w genyen pou ouvri kont lan ? ➑️

Opsyon 1: Yon imel ki poko janm sevi sou okenn platfom Amazon

Opsyon 2: Yon imel ak mo de pas ke ou deja ap itilize sou Amazon pou ACHTE.

—πŸ‘†πŸΌ TANDE VWA SA πŸ‘†πŸΌ—


Aprè klas Amazon lan KOMANSE,

πŸ‘‡πŸΌ wap bezwen 1 nan package sa yo. πŸ‘‡πŸΌ

E-commerce complete packaging kit
6 Atik nan package sa
E-commerce complete packaging kit
4 atik nan package sa

Regine

Si w bezwen plis enfomasyon ekri m

NOM PAM SE REGINE

Whatsapp mwen +50937503030

Add me as a contact on WhatsApp. https://wa.me/qr/A6FX3PL7HTU6C1

Leave a comment

Shopping cart

×